Kellele on suunatud pakkumine?

FIE-le

Minu äri juba töötab. Ise väljastan arved klientidele, aga oma aruannete ja maksudega oleks vaja professionaalset abi.

ALUSTAVALE ETTEVÕTTELE

Minu ettevõte alles alustab tööd. Arveid ei ole palju, kuid hea meelega kasutaks raamatupidaja abi.

TEGUTSEVALE ETTEVÕTTELE

Mina tean oma ärist kõike. Kindlasti oleks aga vaja koostööpartnerit, kes võtaks kõik paberimajandus klientidega enda peale ja annaks igakuiselt maksuametile aruandeid.

KORTERIÜHISTULE

Olen korteriühistu esimees ja otsin enda majale raamatupidajat, kes oleks võimeline meie maja kulud hoidma kontrolli all.

Saada päring

Aruandlust Maksu- ja Tolliametile

Juriidilise isikuna on teie ettevõte maksukohustuslane. Teil on kohustus pidada maksuarvestust ning esitada Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsioone, nende hulgas regulaarselt:

tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (vorm TSD), mis tuleb esitada iga kuu juhul, kui ettevõttel on lepingulisi töötajaid või ettevõte tegi maksustatavaid väljamakseid. Käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõte peab vormi TSD esitama iga kuu ka siis, kui ettevõttel ei ole lepingulisi töötajaid või ettevõte ei teinud maksustatavaid väljamakseid. Viimasel juhul esitab ettevõte nn nullidega deklaratsiooni;

erisoodustuste deklaratsioon (vorm TSD lisa 4), kui olete andnud näiteks töötajale auto tasuta või soodushinnaga kasutamiseks või katate töötaja kulutusi puhkuseks või meelelahutuseks vms;

kingituste ja annetuste ning vastuvõtukulude deklaratsioon (vorm TSD lisa 5), kui olete hoolitsenud näiteks äripartnerite toitlustus- ja majutuskulude eest vms;

käibedeklaratsioon, kui teie ettevõte on registreeritud käibemaksukohustuslasena. Lisaks tuleb deklareerida dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed, toodete ja pakendiaktsiis jne.

Aruannete esitamise tähtajad leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Aruandlust Statistikaametile

Statistikaametil on riikliku statistika seadusega määratud kohustus koguda Eesti ettevõtetelt statistilisi andmeid, neid töödelda ning avaldada üldistatud uuringutulemustena. Selleks vajab ta aga ettevõtetelt võimalikult usaldusväärseid andmeid. Nagu suuremahuliste uuringute puhul tavaks, ei küsitleta kõiki äriregistris registreeritud äriühinguid, vaid igal tegevusalal valitakse juhuvaliku meetodil teatud hulk aruandekohuslasi.

Ettevõtte finantsaruandlust

Konsultatasioone

Ettevõtjal tuleb ikka ette keerulisi situatsioone ja vastutusrikkaid ülesandeid. On selge, et keegi ei tea kõike – selle poole polegi mõtet püüelda. Tihti on mõistlikum spetsialistidelt nõu küsida. Meie püsiklientidele on jooksvad konsultatsioonid hinna sees, alustavale ettevõtjale on esimene konsultatsioon tasuta.

Algdokumentide sisestamist

Majandusaasta aruande esitamist

Ettevõtte majandusaasta pikkuseks on 12 kuud. Enamasti on majandusaastaks kalendriaasta (1. jaanuarist 31. detsembrini), kuid ettevõtte põhikirjas võib olla fikseeritud ka sellest erinev majandusaasta. Ettevõtte asutamisel, lõpetamisel või majandusaasta alguskuupäeva muutmisel võib majandusaasta olla erandkorras ka lühem või pikem kui 12 kuud, kuid mitte üle 18 kuu.

Majandusaasta aruande koostamise etapid:

raamatupidamise aastaaruande
koostamine
tegevusaruande koostamine
audiitorkontroll
majandusaasta kasumi jaotamise
ettepaneku koostamine ja kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsuse tegemine
majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks.

Teie nimi või ettevõtte nimi (nõutav)

E-maili aadress (nõutav)

Teie telefon (nõutav)

Kellele on suunatud pakkumine? (nõutav)

Täiendavad küsimused